سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

نظر سنجی

نظر شما در مورد درگاه جدید اینترنتی سازمان چیست؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار عالی

مدیر عامل سازمان

سید محمد محمدی تاکامی

سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

 

سخن مدیر عامل