سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران
سال حمایت از کالای ایرانی
سال حمایت از کالای ایرانی

مدیر عامل سازمان

سید محمد محمدی تاکامی

سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

 

سخن مدیر عامل