سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

با عرض پوزش مطلبی در این صفحه موجود نمی باشد

مدیر عامل سازمان

سید محمد محمدی تاکامی

سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

 

سخن مدیر عامل