سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

مناقصات و مزایده ها

مدیر عامل سازمان

سید محمد محمدی تاکامی

سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

 

سخن مدیر عامل