سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

مطالب

برگزاری کلاس آموزشی رضایت مردم و تکریم ارباب رجوع ویژه پرسنل سازمان در ساختمان سازمان نظام مهندسی

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های مازندران ، در راستای انعقاد تفاهم نامه فی مابین این سازمان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران سه دوره کلاس آموزشی برای پرسنل متقاضی سازمان برگزار می شود.

برگزاری سه دوره کلاس آموزشی برای پرسنل سازمان همیاری شهرداری ها

برای نخستین بار با انعقاد تفاهم نامه فی مابین این سازمان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  مازندران سه دوره کلاس های  آموزشی جهت  پرسنل  متقاضی سازمان برگزار می گردد.

مدیر عامل سازمان