سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

با عرض پوزش مطلبی در این صفحه موجود نمی باشد

مدیر عامل سازمان

دکتر جواد واحدی

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

 

سخن مدیر عامل