سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران
سال رونق تولید

مدیر عامل سازمان

جواد طالبی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سازمان