سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران
سال حمایت از کالای ایرانی

مدیر عامل سازمان

جواد طالبی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سازمان